Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in onze bedrijfscultuur. VD Koudetechniek is maatschappelijk betrokken. Wij zijn ons bewust van de wereld om ons heen. Dit betekent dat wij bewust en structureel inhoud geven aan onze maatschappelijke rol. 

People, Planet, Profit
Wij streven naar efficiënte, milieubewuste en energiezuinige oplossingen die bijdragen aan comfortabel wonen en werken. Bij het bereiken van het optimale eindresultaat zoeken wij de balans tussen wat opdrachtgevers willen (people), wat het beste is en kan binnen de omgeving (planet) en wat het oplevert aan financiële aspecten (profit).